Wczytuję dane...
Obowiązek informacyjny RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Firma Komputerowa Bajt s.c. z siedzibą przy ul. Kościuszki 8 lok. 1 w Olsztynie

 • Kontakt z osobą realizującą w Bajt s.c. zadania związane z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@bajt.olsztyn.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „Dane osobowe".

 • Dane osobowe zbierane są w celu:

  • marketingu bezpośredniego administratora,

  • w celach wskazanych w powyższych oświadczeniach na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem'),

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powyższych oświadczeń.

 • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 • Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych powyżej celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Osobie składającej powyższe oświadczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 • Podanie danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne bez konsekwencji wynikających z ich niepodania.

 • Osoba składająca powyższe oświadczenia może odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.

 • Dane osobowe osoby składającej powyższe oświadczenia będą podlegały profilowaniu wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego Bajt s.c., bez powstania skutków prawnych po stronie osoby składającej powyższe oświadczenia, przy czym osobie tej przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.